من پریوش قاسمی هستم

پریوش قاسمى طراح ،سازنده طلا وجواهرات،نقاش،مجسمه ساز،کارشناس ارشد حقوق جزا و صاحب امتیاز برند گالرى وکیل.

مشتریان: